De laatste tijd verstoren telefonische vragen veel vaker dan vroeger onze consultaties.

Dit heeft natuurlijk gevolgen voor de kwaliteit van de consultaties.

Hiervoor denken we en hopen we een oplossing te vinden in de invoering van de " Doktr App"  in onze praktijk.

Sinds kort zijn we dan ook van start gegaan met een proefproject.

Mensen die bellen voor het resultaat van een bloeduitslag en/of voor het resultaat van een RX/CT/ECHO/MRI vragen we om gebruik te maken van de app. De werking wordt tijdens het consult kort uitgelegd.

Mensen die niet dringende vragen hebben en van mening zijn dat we deze vragen kunnen oplossen via de app, kunnen zich via dit kanaal aanmelden en worden zo snel mogelijk door ons gecontacteerd.