Preventieconsult


Vanaf 50 jaar wordt preventie voor u als patiënt belangrijk


Dit voorzien we via volgende onderzoeken:

- opsporen van bloed in de stoelgang volgens risicoprofiel van de patiënt

- bepalen van bloed voor opsporen van suikerziekte , verhoogde           cholesterol , bepaling protstaathormoon

- voorschrijven mammografie

- controle vaccinatiestatus

- opsporen verhoogde bloeddruk en controle hartritme

- nemen van een uitstrijkje indien nodig


Voor de leeftijd van 50

- nemen van een uitstrijkje

- mammografie bij erfelijke belasting

- tetanusvaccin

- coloscopie bij erfelijke belasting